Tag: 27. August 2015

Հովհաննես Քաջազնունի. ՀՅԴ-ն, բոլշևիկները և Մուսավաթը Բաքվում 1918-ին

ԹԱԹՈՒԼ ՀԱԿՈԲՅԱՆ Հատված Հովհաննես Քաջազնունու՝ 1923թ. ապրիլին Հ. Յ. Դաշնակցության արտասահմանյան մարմինների խորհրդաժողովին ներկայացրած զեկուցագրից Արդյունաբերական Բաքուն իր բազմահազար բանվորությունով ու բանվորական…