Tag: 14. Dezember 2016

Խոսի՛ր ինձ հետ

Խոսի՛ր ինձ հետ։ Տիեզերքում այնքա՜ն մենակ, Այնքա՜ն լուռ են մոլորակներն այս անհեթեթ․ Եթե պիտի չխոսեին, Ինչու՞ են նույն հետագծով պտտվում…