Kategorie: literature

Արի, առավոտյան ցողի նման, եթե անգամ կդադարեմ մի օր կանչել

Արի,անձրևի հետ,կաթիլի հետ,առավոտյան։Արի,երբ կպոկվիծառի ճյուղիցնրա վերջին հույսը կյանքի։Արի,մահերգի հետ‘ծեր տերևի,քամիներիսուլոցի հետ։Արի,երեկոյան,աղմուկի հետև ուշացած այն պատանու‘ծխամորճով,հեռվում կանգնած։Արի,գնացքների,կարոտների,սպասումի հետ։Արի,նամակի հետ սիրահարի,էն ծեր…

Արդարությո՞ւն…

Արդարությո՞ւն…Արդարությո՛ւն, որ շատ անգամ,Անարդարի զո՜հն ես դառնում…Տառապում ես ու խորթանում,Հեռանում ես ու մոռանում,Մերկանում ես ու որբանում,Քարանում ես ու պապանձվում… Որբացել…

ՔՈՒԶԻՄ (երգի համշենահայերենի բարբառային գրառումը և արևելահայերեն թարգմանությունը` Սերգեյ Վարդանյանի): Կատարում է Գայանե Թադևոսյանը

Աաքագէ էրթա չի,Թաքիդում փէրէվաձ ա,Իսա ինչբէս աշխար ա,Էմմէն դաղ խարէվաձ ա: Էրգիքէ էլլուշ քուզիմ,Աստաղէ փէրնուշ քուզիմ,Լուսնիկային մէշնան հէդՔէզի փութ էնուշ…

աչքերիցդ հոսող փրփուրները կարմիր՝…

Կի՛ն,աչքերիցդ հոսողփրփուրները կարմիր՝քո ցավ երկնքիանձրևներն են կաթ,վարսերդ մոխիր,այրվող թերթերն են՝կարոտ նամակիդ,իսկ կապույտներըմարմնիդ կարկատված,սանձարձակ քամուհամբույրներն են տաք,ուսերդ ատլաս,ամպերն են ճերմակ`քո սպասումների,իսկ…