Kategorie: literature

ՔՈՒԶԻՄ (երգի համշենահայերենի բարբառային գրառումը և արևելահայերեն թարգմանությունը` Սերգեյ Վարդանյանի): Կատարում է Գայանե Թադևոսյանը

Աաքագէ էրթա չի,Թաքիդում փէրէվաձ ա,Իսա ինչբէս աշխար ա,Էմմէն դաղ խարէվաձ ա: Էրգիքէ էլլուշ քուզիմ,Աստաղէ փէրնուշ քուզիմ,Լուսնիկային մէշնան հէդՔէզի փութ էնուշ…

աչքերիցդ հոսող փրփուրները կարմիր՝…

Կի՛ն,աչքերիցդ հոսողփրփուրները կարմիր՝քո ցավ երկնքիանձրևներն են կաթ,վարսերդ մոխիր,այրվող թերթերն են՝կարոտ նամակիդ,իսկ կապույտներըմարմնիդ կարկատված,սանձարձակ քամուհամբույրներն են տաք,ուսերդ ատլաս,ամպերն են ճերմակ`քո սպասումների,իսկ…

ԳԱՐՈՒՆ

Գարունը այնքա՛ն ծաղիկ է վառել,Գարունը այնպե՛ս պայծառ է կրկին.— Ուզում եմ մեկին քնքշորեն սիրել,Ուզում եմ անուշ փայփայել մեկին։ Այնպե՛ս գգվող…