Tag: 1. Februar 2015

Հայաստանի առաջին Հանրապետության կառավարության նամակը օսմանական կառավարության և Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությամ կառավարության նամակը Բաքու Սահաքյան Հեյդարալիևողլուն

Նորին գերազանցություն Մեծարգո ՔԱՐԱԲԱԳԻ Սոլթան՝ ԲԱՔՈՒ ՍԱՀԱՔՅԱՆ ՀԵՅԴԱՐԱԼԻԵՎՈՂԼՈՒՆ, ԽԱՆՔԵՆԴԻ. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պատիվ ունի հայտնելու ձերդ գերազանցութեանը, հանուն մեր բարեկամության,…