Այսօր`   21  Նոյեմբերին,  լիբանանցի   յայտնի երգչուհի Ֆէյրուզ (Բուն անունով Նուհատ Րըզք Ուատիհ Հատտատ)  80  տարեկան կը դառնայ:    Ան աւելի քան  60 տարիներէ ի վեր  Մերձաւոր  Արեւելքի  բեմերուն   ամէնէն  հզօր ձայներէն մէկն է, որ    հանդիսացաւ  արաբ ժողովուրդին, անոր մշակոյթին եւ  իտէալներուն թարգմանը: Ֆէյրուզ երգեց  Պաղեստինի դատին համար: Երգեց Երուսաղէմի,  Դամասկոսի, Պէյրութի  համար: Երգեց արաբ  մարդուն անունով  եւ  արաբականութեան համար: Ան երգեց խաղաղութեան  եւ արդարութեան համար: Անոր անունը միաւորուեցաւ եւ դարձաւ  խորհրդանիշ ՝    արաբական աշխարհի   խնդիրներուն, անոր վերելքներուն, անկումներուն, ցաւին  ու պայքարին հետ:  Ֆէյրուզ  այսօր կը   դառնայ  80 տարեկան  բայց անոր անունը, անոր ադամանդեայ ձայնն ու     ոգեղէն ներկայութիւնը զինք իրաւամբ դարձուցած են    արաբներու  դեսպանը  դէպի     աստղեր ու տիեզերք (ինչպէս իրենք արաբները կը սիրեն կոչել զինք): Տիեզերք մը, որուն մէջ  չարն ու անարդարը տեղ չունին:

«Արեւելք»

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert