Tag: 31. Dezember 2015

ՄԵԿ ՏԱՐԻ արևի շուրջ՝ օր ու արև չտեսած ժողովուրդ

Սովորաբար շնորհավորում են ձեռքբերումները, հաջողությունները, ուրախության պատճառ հանդիսացող երևույթները… Երանի՜ թե լիասիրտ շնորհավորանքի պատճառ լիներ…. Հետադարձ հայացք նետելով անցյալ տասնամյակներին,…

«Ալեքսանդր Խատիսեանի պատուիրակութիւնը արդէն յանձն առած էր գերեզմանել ամբողջ արեւմտահայ հողային դատը»

Ռամկավար ազատական կուսակցության (ՌԱԿ) պաշտոնաթերթը քննադատում է Դաշնակցության պատեհապաշտությունը, ՀՀ իշխանություններին այսօրվա նրանց ծառայությունը համեմատելով Երիտթուրքերի խորհրդարանին 30 արծաթով նրանց…