Tag: 19. März 2016

«Մտաւորականի համար պատմական ճշմարտութիւնը թաքցնելուց աւելի մեծ յանցանք չկայ աշխարհում»:

Ռաֆայէլ Համբարձումեան, Երեւան, 11 Մարտ 2016 Կը ներկայացնենք երկու յօդուածներ Սովետական շրջանի այլախոհ Պարոյր Հայրիկեանի մասին՝ Միհրան Թումաճեանի գրախօսականը «Hayrikyan…