Tag: 3. Februar 2020

Թուրքերի պահանջով Սեյմը Անդրկովկասը հայտարարեց Ռուսաստանից անկախ

1918թ. հունվարին Վեհիբ փաշան Անդրկովկասի ներկայացուցիչներին հրավիրեց Բրեստ-Լիտովսկ: Նա խոստանում էր Անդրկովկասյան կառավարությունը ճանաչել տալ նաև իր դաշնակիցներ գերմանացիներին, ավստրիացիներին…