Օտարութիւն այսքան տարով,
Կու լամ կարօտով կարօտով,
Մեր խնդիրքը լուծուի շուտով
Համբերէ հոգիս համբերէ:

Հեռացել եմ Հայրենիքէս
Բաժանուել եմ ընտանիքէս,
Հարկաւ մի օր պիտ միանանք,
Համբերէ հոգիս համբերէ:

Սրտիս խորքը ծագեց կրակ
Ինձ կ’այրէ ամէն ժամանակ,
Հայրենիքէս չկայ նամակ
Համբերէ հոգիս համբերէ:

Մայրիկ, երկնում արեւ վկայ
Էլ այսու հետ դադար չկայ,
Արար աշխարհ թող իմանայ,
Հայը միշտ կայ եւ կը մնայ:

Խօսք՝ Աւետիք Իսահակեան
Երաժշտութիւն՝ Աշուղ Ջիւանի

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert