ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՍՆԻ ԲՈԼՈՐ ԿԱՐԻՔԱՎՈՐՆԵՐԻՆԿոչ եմ անում սփյուրքում ապրող իմ բոլոր ընկերներին, զգուշանալ և ՉՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ՀՅԴ-ի կողմից կազմակերպվող ցանկացած երկրում, ցանկացած տեսակի հումանիտար օգնության նախաձեռնությանը։

Հայաստանի և Արցախի հումանիտար բոլոր օգնությունները, ՀՅԴ-ը ուղարկում է Հայաստանի իր ՀՈՄ մասնաճյուղին, և այնտեղ նրանք օգնության մի մասը ՀՅԴ-ի անունից բաժանում են ըստ իր հայեցողության՝ իրենց քաղաքական կեղտոտ խաղերի համար, մի մասն ուղղակի վաճառվում են, իսկ մի մասն էլ օգտագործում են։ Ուրեմն, ուշադի՛ր, ինչպես դրամը, այնպես էլ օգնությունները ՀՅԴ-ի միջոցով փաստորեն տեղ չեն հասնում և չեն ծառայում համահայկական նպատակի: ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ՀԱՍՆԻ ԲՈԼՈ՜Ր ԿԱՐԻՔԱՎՈՐՆԵՐԻՆ, ԱՌԱՆՑ ԽՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԴՆԵԼՈՒ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ։ Կոչ եմ անում, դրամը ուղղակի փոխանցվել Համահայկական Հիմնադրամի ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ հաշվին (ո՛չ իսկ մասնաճյուղին), իսկ հումանիտար օգնությունները որևե այլ Հայկական կազմակերպության միջոցով, որ Հայաստանում քաղաքական կեղտոտ աթոռակռվներին մաս չի կազմում։

Kirk Krkorian

https://www.1000plus.am

https://www.himnadram.org/en/bank-transfers