Tag: 16. Mai 2021

ՔՈՒԶԻՄ (երգի համշենահայերենի բարբառային գրառումը և արևելահայերեն թարգմանությունը` Սերգեյ Վարդանյանի): Կատարում է Գայանե Թադևոսյանը

Աաքագէ էրթա չի,Թաքիդում փէրէվաձ ա,Իսա ինչբէս աշխար ա,Էմմէն դաղ խարէվաձ ա: Էրգիքէ էլլուշ քուզիմ,Աստաղէ փէրնուշ քուզիմ,Լուսնիկային մէշնան հէդՔէզի փութ էնուշ…