Tag: 19. März 2022

Նորմալացում վերևից

Նախամոդեռն շրջանի կայսրությունների փլուզումը փոխեց ուժերի հարաբերակցությունը և հանգեցրեց քաղաքական նոր քարտեզի ձևավորմանը: Ուժերի հարաբերակցության բալանսը զգալիորեն խախտվեց՝ հանգեցնելով արևմտյան…