حدود شش ماه از جنگ اوکراین میگذرد. شش ماه پیش این روزها تمامی رسانه‌های جهان میگفتند اوکراین باتلاقی بی‌پایان برای پوتین خواهد شد. باتلاقی بدتر از ویتنام برای آمریکا و افغانستان برای شوروی. عده‌ای میگفتند پوتین بزرگترین خطای زندگیش را کرده، میگفتند پوتین به زودی خودکشی خواهد کرد یا مجبور به استفاده از بمب اتمی خواهد شد. میگفتند قرنطینه کرونا او را دچار زوال عقل کرده. میگفتند تحریمهای امریکا روسیه را چنان فلج خواهد کرد که اولیگارش های روسیه با کمک نیروی نظامی علیه پوتین و دستگاه حاکمه کودتا خواهند کرد. در این شش ماه اخبار مفصلی از جنایات جنگی پوتین در بوچا و شهرهای دیگر منتشر شد. و البته سخن گفتن ازاد درباره جنگ اوکراین در فضای رسانه‌ای غربی در این مدت تا حد زیادی غیرممکن شد. ما هم در جدال برای حفظ بقا سعی کردیم چندان درباره موضوع اوکراین در این پلتفرم صحبت نکنیم. حالا اما گرد و غبار تا حدی فرو نشسته. رسانه‌های غربی دیگر چندان وقعی به موضوع اوکراین نمیگذارند. تحلیلگران در سی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی به صراحت میگویند تحریمها علیه روسیه کارساز نبوده و بسیاری به ویژه در اروپا خواهان صلح هرچه سریعتر با پوتین هستند تا قبل از آمدن زمستان بتوانند به گاز این کشور دسترسی پیدا کنند. امشب در جدال شش ماه گذشته را از دریچه دانشی که امروز داریم بازخوانی میکنیم و م و میپرسیم تبعات جنگ اوکراین برای این کشور و مردمش چه بود؟ تبعات این جنگ برای روسیه برای اروپا و برای نظم جهانی چه بود؟ برای ایران چه؟ و جهان مرداد هزار و چهارصد و یک، شش ماه بعد از جنگ .اوکراین چه تفاوتی با جهان بهمن هزار و چهارصد دارد مهمان ما امشب دکتر مرتضی محیط است. او که در دهه سی شمسی برای تحصیل به امریکا رفت تخصص پاتولوژی خود را از دانشگاه کلمبیای نیویورک گرفت، در دهه چهل در دانشگاه جندی شاپور اهواز استاد بود، در سال ۵۳ توسط ساواک دستگیر و زندانی شد. با انقلاب ازاد و در سال ۶۰ دوباره راهی تبعید شد. این بار تخصص دوم خودش را در رشته زنان از هاروارد گرفت. محیط که خود را یک سوسیالییست و ضدامپریالیست میداند. مرتضی محیط هشتاد و شش ساله، بیش از شصت و پنج سال سابقه کار سیاسی و پژوهشی دارد، نه کتاب و صدها مقاله نوشته و صدها مقاله هم به فارسی ترجمه کرده

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert