00:00 Հայկական սփյուռքի հարցախույզ․ մասնակցություն 50 համայնքից

03:22 Ի՞նչ է սփյուռքը, և ովքե՞ր են սփյուռքահայերը

06:30 Սփյուռքի ինքնաընկալում․ զուգորդված ինքնություն

09:20 Ի՞նչ է նշանակում սփյուռքի հայաստանացումը

13:28 Սփյուռքի հայաստանացումը, քաղաքական կուսակցությունները և եկեղեցին

16:48 Ինչու՞ է խնդրահարույց այն, որ սփյուռքում ծառայող հոգևորականների մեծ մասը Հայաստանից են 20։29 Սփյուռքահայերի ինքնության ցուցիչները՝ ընտանիք, լեզու, մշակույթ

24:15 Որքանո՞վ են սփյուռքյան համայնքները կուսակցականացված

26:30 Հայրենիքի ընկալումը սփյուռքում

© Բուն TV Web: http://boon.am/

Facebook: https://www.facebook.com/boonTVofficial

Telegram: https://t.me/boon_tv

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert