نویسنده: دکتر رسول جعفریان،عضو هيت علمي دانشگاه تهران
پرونده دولت عثمانی، پرونده سیاهی است که نه فقط برای خودشان بلکه برای مسلمانی هم. کشتارهای وحشیانه در طول قرون، در اروپا و نسبت به اقوامی که داخل سرزمین های عثمانی بودند، لکه ننگی برای آنهاست که در ضمن چهره خشنی از اسلام هم ارائه کرده است. امروزه روز، بخشی از آنچه بر سر مسلمانان می آید، حاصل کینه هایی است که اروپاییان در طول قرون از اسلام عثمانی به دل گرفته اند و اکنون باید دیگر مسلمانان تاوان آن را پس بدهند

اظهارات غیر مسوولانه یک مسوول ترک (ایشلر مشاوره ویژه اردوغان) در باره نقش ایران در جهان اسلام در حالی است که جهان در آستانه صدمین سالگرد کشتار صدها هزار نفری ارامنه توسط دولت عثمانی یعنی همین بظاهر دوستان اتراک ما است. جنایتی نابخشودنی که هرچند اختلاف در عدد و رقمش باشد، توسط یک دولت به ظاهر اسلامی صورت گرفت و ننگی ابدی را برای مسلمانان ـ نه اسلام ـ به ارمغان آورد.
مانند آن اقدامات ددمنشانه و نسل کشانه است که امروز توسط داعش که ینی چری های جدید عثمانی در منطقه هستند، نسبت به مخالفان آنها با هر آیین و مذهب و دینی انجام می شود، و توسط همین دولت نو عثمانی یعنی جناب اردوغان و دوستانشان مورد حمایت است. اینان نه تنها برابر جنایات ددمنشانه و قتل عام های آنها سکوت کرده اند بلکه حمایت بیدریغ دارند، به طوری که هر روز گروه های مختلف افراطی را در استانبول گرد هم جمع کرده و راه کشتن مردم سوریه و عراق را به آنان آموزش دهند و امکانات نظامی در اختیار آنان می گذارند. آنچه در سوریه از قتل عام می گذرد، بدون شک متوجه ترکیه است که از روز اول اراده دخالت در این کشور، نابود کردن دولت و ملت سوریه و برگرداندن تسلط عثمانی بر آن را داشت.
اما اندکی قبل از ماجرای ارامنه نیز، رفتار عثمانی با مردم اروپا طی دو سه قرن و کشتارهای وحشیانه و بیرحمانه ای که در آن نواحی به اسم اسلام داشتند، و در واقع، چیزی جز خوی سبعانه آنان نبود که آبرویی در آن نواحی برای اسلام نگذاشت، یکی از بدترین و بی سابقه ترین رفتارهای خشن است که از این عثمانی ها ظاهر شده است.
کشتارها و نبردهای عجیبی که بیش از آن که برای اسلام باشد، برای بدست آوردن کودکان و زنان اروپایی و اسیر کردن و برده نمودن آنها و ایجاد لشکری انبوده از این بچه های دزدیده شده بود، موجی از خشم و نفرت را از اسلام در دل اروپائیان نهاد که سایر مسلمانان در نواحی مختلف تا به امروز تاوان آن را پس می دهند.
بدون تردید اگر آن رفتارهای زشت نبود، امروز اسلام چهره مقبول تری در میان جهانیان داشت. می دانیم که اروپایی ها اسلام را با ترک ها شناختند و با رفتارهای خشن و زشت آنان که به نام توسعه اسلام صورت می گرفت، تجربه کردند. هرچند آنها هم تاوان جنایاتشان در جنگهای صلیبی را پس می دادند و هر دو طرف آبرویی برای دین نگذاشتند.
این خاطره برای اروپایی ها چنان دردناک بود که بنا به آنچه گفته شده، آنچه بیش از ده سال در بوسنی هرزگوین روی داد، نوعی از انتقامی بود که اروپاییان از کارهای زشت و نفرت بار عثمانی ها در آن نواحی انجام دادند و سعی کردند دل خود را خنک کنند.
کسی نه آن رفتارها و نه این اعمال انتقام جویانه را ستایش نمی کند، اما در اینجا لازم بود نگاهی به تجاوزات دولت عثمانی داشت که به نام فتوحات اسلامی در جهان مرتکب شدند و بنیاد دوئیت و دشمنی امروزه غرب را با جهان اسلام تقویت نمودند.
در حال حاضر نیز، نوعثمانی های حاکم بر استانبول، علاقه دارند مثل سابق تمام منطقه زیر سلطه آنان باشد، سوریه و عراق میدان تاخت و تازشان باشد. این همان رفتاری است که در گذشته داشتند و همه را تحقیر کرده و هر صدای مخالفی را از هر قومی سرکوب می کردند. کشتارهای ده ها هزار نفری از شیعیان و علویان در اوائل قرن دهم هجری در سراسر عثمانی با اسناد و مدارک بیشمار حکایت از این رفتار و خوی خشن دارد.
انبوهی از اسناد تاریخی کشتارهای وحشیانه سلطان سلیم را ـ این بار نه از شیعیان بلکه ـ  از سنیان در شام و مصر در سالهای 922 ـ 923 گزارش می کند، گزارش قتل عام های صدها هزار نفری که صرفا برای تسلط بر شام بود و بیش از سه قرن این نواحی را جولانگاه تاخت و تاز عثمانی ها قرار داد. جالب است که همه اینها به بهانه حمایت حرمین و به اسم اسلام بود، روشی که از قدیم هم تحت نام فتوحات در صدر اسلام رخ داد و تخم کینه و عداوت را به جای محبت و همدلی در میان اقوام این منطقه پراکند.
از همه شگفت تر، جنایات عثمانی ها و بی عملی آنها در منطقه شامات، سبب شد تا اسرائیل در این منطقه پا بگیرد و بدون شک مسوولیت آن متوجه سیاست همین عثمانی هاست و این در حالی است که این روزهامشاور جناب اردوغان با بیشرمی تمام، رفتار ایران را با اسرائیل مقایسه می کند. دولت بدخوی و کثیف عثمانی، با رفتارهای نادرست خود، زمینه این همه مشکلات را برای مسلمانان فراهم کرده که اگر فقط یکی از آنها اسرائیل باشد کافی است، آن وقت مدعی ایران می شود که عاقلانه ترین رفتار را در طول سالیان داشته و همیشه شعار وحدت مسلمانان را سر داده است. در مقابل، دولت نوعثمانی در ترکیه و دولت وهابی سعودی در عربستان، پا در یک کفش کرده اند تا جهان اسلام را تکه پاره کنند و هر کاری در این باره از دستشان آمده کرده و می کنند.

http://www.khabaronline.ir

 

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert