Tag: 18. Mai 2015

Ոսկան արքեպիսկոպոս Քալփաքյան. 1991 թվականից մինչև այսօր Հայաստանում ով պաշտոն է ունեցել, հարստացել է

1991 թվականից մինչև այսօր Հայաստանում ով պաշտոն է ունեցել, հարստացել է: Սովետական միության նախկին հանրապետություններից շատերն այսօր նեոֆեոդալական իրավիճակ են…