Tag: 18. Februar 2018

Ինչի՞ց էիք վախենում, մի տիկնոջի՞ց, ով վիրաբույժ է ու մարդկանց կյանք է փրկում, թե՞ վախեցաք, որ գարշահոտությունից կարող եք խեղդվել:

Ելույթ առաջին Սիրելի հայրենակիցներ, Ես այստեղ հանդես եմ գալիս արտահերթ ելույթով, և ելույթս ուղղված է այսօրվա գարշահոտությանը, որը մենք տեղափոխել…