Tag: 24. November 2019

«Երբ 1915-ին հայերը կոտորվում էին, հայ պատգամավորները ջերմ կապեր էին պահում Թալեաթի հետ»

1918թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին Օսմանյան խորհրդարանում ամենաշատ քննարկված խնդիրը դարձավ կայսրությունն Առաջին աշխարհամարտի մեջ ներքաշելու և հայերի կոտորածները կազմակերպելու մեջ մեղադրվողներին…