Ձիւնն է իջեր շիրիմներուն,
Ուր կը ննջէք, մեր քաջազո՛ւնք,
Անդորրութեան լոյսն է իջեր
Ու պարուրեր ձեզ, հերոսնե՛ր…

Ձիւնին նման մաքրամաքուր
Հոգիներուդ՝ խաղաղութի՛ւն,
Դուք տուիք ձեր ամենաթանկն
Հայոց երկրին, ազգին Հայկեան
Ու պիտ’ապրիք միշտ մեզի հետ
Որդւոց որդի, յաւերժօրէ՛ն…
Ձեր սխրանքը հայրենանուէր
Պիտի յիշուի դար ու դարեր,
Իսկ դուք Վերէն պիտի հսկէք
Մեզ՝ բոլորիս, փարոս անշէջ…
Եւ վա՛յ մեզի, թէ անարժան
Ըլլանք ձեր սուրբ յիշատակին,
Դաւաճանենք մեր Հայրենեաց,
Չըլլանք ձեզի հաւատարիմ:

ԵՐԱՆ

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert