Tag: 21. Februar 2021

«ՓՐԿԻՉՆԵՐԻՆ»

Տո’, դեբիլնե’ր, էն, որ Փաշինյանը ձեր թալանչապետ շեֆերի 25 տարվա դավաճանության բեռը շալակած, նրանց փոխարեն ստորագրեց այդ անիծյալ թղթի կտորը,…