از قیمت گوجه فرنگی تا پوشک بچه در ایران متاثر از تحریم اقتصادی است. تحریمی که بیش از چند دهه است که اقتصاد ایران را تحت تاثیر خود قرار داده. اما چند ماه گذشته اتفاقی جدید هم افتاده و حملات اقتصادی آمریکا ابعادی وسیعتر گرفته و حالا گریبان روسیه با اقتصادی چند برابر اقتصاد ایران را هم گرفته. برغم مرکزی بودن بحث تحریم در ایران و تاثیر روزانه قیمت دلار بر کالاها، اما این سوال کمتر در فضای عمومی مطرح شده که ایالات متحده ‌آمریکا اصلا چگونه میتواند تحریم‌های یکطرفه برقرار کند و به اقتصاد کشورهای دیگر تا این حد صدمه بزند و چگونه میتواند کشورهای دیگر را با ابزارهای اقتصادی از راه دور اداره کند و عملا استقلال سرزمینی‌شان را به هیچ بگیرد؟ آمریکا چگونه به تراکنشهای همه جای دنیا دسترسی دارد و چگونه اموال کشورها را بلوکه می‌کند؟ و چگونه، تورم دلار آمریکا، به کشورهای دیگر صادر می شود و مردم کشورهای فقیر هزینه کسری بودجه آمریکای ثروتمند را میدهند؟ اما بدون فهمی عمیق از «دلار» نه میتواینم دلایل قدرت اقتصادی آمریکا را بفهمیم و تحریم را درک کنیم و نه میتوانیم مفهوم استقلال و استعمار در عصر جدید را بفهمیم و یا از عدالت صحبت کنیم. برای همین امشب در جدال به سراغ باز کردن صندوق پر راز دلار میرویم و می‌پرسیم آیا چرخش نظم جهانی و عبور از عصر تک قطبی به عصر چندقطبی به معنای پایان سلطنت دلار هم هست یا خیر؟ آیا دلارزدایی یک توهم ایدئولوژیک است یا واقعیت انکارناپذیر نظم نوین جهانی؟

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert