Tag: 14. November 2023

Քաղաքում այս որբ

Քաղաքում այս որբ,‎Քաղաքում այս մութ,‎Որտեղ փողոցը ագռավներինն է,‎Իսկ վերևներում աղավնիներն են`‎Լու՜ռ,ճերմակաթույր,‎Քայլում է կինը`ոտքերին փոշի,‎Երկինք`կրծքի տակ:‎Քաղաքում այս ցուրտ,‎Քաղաքում կարմիր,‎Որտեղ հայելիներ են…