Tag: 11. Juni 2020

ՀԻՒԱ՛ՆԴ ԵՍ ՍՓԻՒՌՔ…

ՀԻՒԱ՛ՆԴ ԵՍ ՍՓԻՒՌՔ… Հիւանդ ես՝ քու հատուածականութեամբ եւ խմբակային մտածողութեամբ… Հիւանդ ես՝ քու ջոջականութեանդ կամ էսթապլիշմենթիդ աթոռամոլութեամբ, կարճատեսութեամբ եւ գաւառամտութեամբ……