Monat: Mai 2020

Հայաստանի 6000 քաղաքացիներ հունվար-մարտ ամիսներին գերադասել են Ռուսաստանի քաղաքացիությունը

17.05.2020| ԼՈՒՅՍ ԱՄՍԱԳԻՐ –  Վեր­ջին տա­րի­նե­րին Հա­յաս­տա­նի տասն­յակ հա­զա­րա­վոր քա­ղա­քա­ցի­ներ ի­րենց քա­ղա­քա­ցիութ­յու­նը փո­խել են ռու­սա­կա­նի: Կա­րիք չկա թվար­կել Ռու­սաս­տա­նում ապ­րե­լու…

«Անկախության պատկերացումները վաղուց պետք է դուրս բերել միայն պետական խորհրդանիշեր ունենալու սահմաններից»

Նախ սկսենք նրանից, որ երբ որևէ պետություն կամ միջազգային կազմակերպություն ինչ-որ ծրագիր է իրականացնում կամ ֆինանսական աջակցություն տրամադրում որևէ պետության,…

Առաջադեմ ու ձախ ուժերը պետք է համախմբվեն իշխանության շուրջ նպաստելով հզոր կենտրոնացված պետության ստեղծմանը

Կապիտալիստական համակարգում վաղուց ակնկալվող ճգնաժամը արդեն իրեն զգացնել է տալիս, որը շարունակվելով, բացի տնտեսությունից, իր մեջ է ընդգրկում նաև քաղաքական…

ԱՌԱՋԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

Հին Արևելքի գրադարաններ (Շումեր, Ասորեստան-Բաբելոն, Խեթական պետություն, Եգիպտոս) Գրադարանը  և  «նախագիտական գիտությունը» Գրադարանների գոյության վերաբերյալ առաջին տեղեկությունները վերաբերում են Միջագետքի ժողովուրդների…