Tag: 17. Mai 2020

Ի՞նչ կլիներ, եթե Հայաստանը չմիանար Ռուսաստանին (մաս Ա)

Հրանտ Տէր-Աբրահամեան Այս հարցադրումն ինքնին մեզ միանգամից ներքաշում է ոչ այնքան գիտական-վերլուծական, որքան կուսակցական, իդեոլոգիական, աշխարհայացքային գերզգայուն եւ գերզգացմունքային խոսակցության…