Tag: 2. Mai 2020

Արարատեան Հայաստան ստեղծելու միտքը՝ Էջմիածին կեդրոնով, կու գար թուրքերից 1914ին. Ռուբէն Տէր Մինասեան

Հատուած Ռուբէն Տէր Մինասեանի ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆԸ աշխատութիւնից: Ռուբէն Տէր Մինասեանը եղել է ՀՅԴ Բյուրոյի անդամ, Հայաստանի Առաջին Հանրապետության երրորդ ռազմական նախարարը: Գլուխ…