Ազգի մը թշնամին միայն երկրի սահմաններէն անդին չի գտնուիր: Այդ թշնամին կրնայ գործել – և յաճախ կը գործէ – մեր ներքին աշխարհին ու կեանքին մէջ: «Աներևոյթ թշնամին» է այդ, որուն դէմ պէտք է պայքարիլ: Վերջ տալ շահագործումներուն, վերջ դնել զեղծումներուն, իսպառ հեռացնել եղբայրասպան արարքները:

Քրիստոնեայ հայու կերպարին յատուկ պատիւով պէտք է ապրիլ Աստուծոյ տուած կեանքը, որպէսզի այն դառնայ երջանկութեան աղբիւր մեր նոր հայրենիքին նոր կեանքին մէջ:

Գարեգին Առաջին Հայրապետ, 4 ապրիլի, 1999 թ.

Adam Sarkis

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert