Քրդական ՀՈՅԲՈՒՆ կազմակերպության հետ Բեյրութում 1927թ. հոկտեմբերի 29-ին կնքած գաղտնի համաձայնագրով, ՀՅԴ ղեկավարությունը անվավեր է հայտարարել Սեւրի պայմանագրի՝ Վանի, Բաղեշի եւ Կարինի նահանգները Հայաստանի մաս հռչակող 89-րդ հոդվածը (Հոյբուն-ՀՅԴ այս համաձայնագրի ամբողջական շարադրանքը տե՛ս՝ <Հայ Յեղափոխական Դաշնակցութիւն — 125, 1890-2015>, հրատարակություն ՀՅԴ <Ազդակ> օրաթերթի, Բեյրութ, 4 դեկտեմբերի 2015թ., էջ 72-73):

Kevork Yazedjian

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert