Tag: 27. Mai 2023

Սերովբէ Եպս. Իսախանեան. Ճնշիչ ու ցավեցնող է այս իրականությունը, որից դուրս գալու համար մեզ անհրաժեշտ է Սարդարապատի հրաշքը կրկին գործելու վճռակամություն

Սարդարապատ 20-րդ դարի երկրորդ տասնամյակը արձանագրվել է հայ ժողովրդի պատմության մեջ մի քանի բախտորոշ իրադարձություններով: Այդ տարիներին հայ ժողովուրդը ապրեց…